พูดภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ประจำเดือน ม.ค.๖๕

         รร.นอส.ยศ.ทอ. ได้จัดให้มีกิจกรรมตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ โดยจัดให้มีการฝึกพูดภาษาอังกฤษหน้าแถว ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี หลังเคารพธงชาติเดือน ม.ค.๖๕