กิจกรรมดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ จนท. และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จว.อุดรธานี และ จว.ขอนแก่น) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ธ.ค.๖๔ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด