กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

              นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ จัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง และการนำเสนอข้อมูลวันรัฐธรรมนูญ เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๔