กิจกรรมเนื่องในวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง การนำเสนอข้อมูลวันชาติ และมัลติมีเดียประกอบเพลง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธ.ค.๖๔