พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘

                 พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ เมื่อ ๗ ต.ค.๖๔ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.