พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗

              พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ ณ ห้องประชุมเวหาสยานศิลปสิทธิ์ บก.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ย.๖๔