กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564

           นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 77 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมทำความสะอาดที่พักอาศัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันพุธที่ 11 ส.ค.64 โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม