นำเสนอผลการศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติ

                  นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ นำเสนอผลการศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ทางออนไลน์ผ่านแอปพลเคชันซูม เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ส.ค.๖๔ โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณะอาจารย์ รร.นอส.ฯ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น