กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64

           นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 77 จัดกิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64 ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อ 23 ก.ค.64 โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี