ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รุ่นที่ 77 ไปมอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้บริจาคโลหิต พร้อมทั้งร่วมบริจาคโลหิต ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

                   น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ รร.นอส.ฯ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 77 ไปมอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้เป็นเครื่องบำรุงเบื้องต้นแก่ผู้บริจาคโลหิต พร้อมทั้งร่วมบริจาคโลหิต ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อ 14 ก.ค.64