พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ จ.อ. แก่ จ.ท.นพชัย หมัดสอ ข้าราชการสังกัด รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๔ ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.