รร.นอส.ยศ.ทอ.ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

                       ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พ.ค.๖๔ ณ บริเวณด้านหลังอาคาร รร.นอส.ฯ ฝั่งหอสมุด ทอ.