น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.อ่านสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

            น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.อ่านสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เม.ย.๖๔ หลังการเข้าแุถวเคารพธงชาติ บริเวณโถงอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.