พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗

              พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย.๖๔ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด