รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการทำประวัติผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗

               รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการทำประวัติผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.