น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 76 ดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะไกลภายในประเทศ ระหว่าง 7-12 มี.ค.64 ณ จังหวัดหนองคายและอุดรธานี

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 76 ดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะไกลภายในประเทศ ระหว่าง 7-12 มี.ค.64 ณ จังหวัดหนองคายและอุดรธานี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มี.ค.๖๔