พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 76 เมื่อ 16 มี.ค.64 ณ ห้องรับรอง ทอ.

            พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 76 เมื่อ 16 มี.ค.64 ณ ห้องรับรอง ทอ.