ฝึกวิชาทหารแก่ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖

        รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการฝึกวิชาทหารแก่ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ ครั้งที่ ๒ เพื่อทบทวนความรู้และการปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบฝึก ณ ลานจอดรถ รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔