รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ ระหว่าง ๑๘ - ๒๔ ก.พ.๖๔ ณ รร.นอส.ยศ.ทอ.

        รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ ระหว่าง ๑๘ - ๒๔ ก.พ.๖๔ ณ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณะอาจารย์ รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมกำหนดสถานการณ์ สังเกตการณ์ และประเมินการฝึก