ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ รร.นอส.ฯ และ นทน.ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

        น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ รร.นอส.ฯ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 76 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมทั้งมอบขนมและเครื่องดื่มสำหรับรับรองผู้บริจาคโลหิต แก่กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุยเดช เมื่อ 10 ก.พ.64