ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564
         นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ ทอ. ณ ลานจอดรถ รร.นอส.ยศ.ทอ.เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๖๓ โดยมี    น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และกำลังพล รร.นอส.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม