ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด รร.นอส.ยศ.ทอ.
         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด รร.นอส.ยศ.ทอ. และนายทหารนักเรียน รุ่นที่ ๗๖ รร.นอส.ยศ.ทอ. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ อาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๒ สนามกีฬาจันทรุเบกษา และสนามกีฬา สห.ทอ.