กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.นอส.ยศ.ทอ. เนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

         น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.นอส.ยศ.ทอ. เนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.