บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนากองทัพอากาศ"

         พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา เสธ.ทอ. ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนากองทัพอากาศ" แก่ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.