พูดภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ประจำเดือน พ.ย.๖๓

          รร.นอส.ยศ.ทอ. ได้จัดให้มีกิจกรรมตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นอส.ฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ โดยจัดให้มีการฝึกพูดภาษาอังกฤษหน้าแถว ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี หลังเคารพธงชาติเดือน พ.ย. ๖๓