เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออก

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออก ณ จังหวัด ชลบุรี-ระยอง ระหว่าง ๒๔ - ๒๗ พ.ย.๖๓