กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 76

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ สนามกีฬา สห.ทอ.