พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ พ.อ.ต. แก่ จ.อ.ธรรมนูญ นาคม่วง และ จ.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ ช่อลำใย ข้าราชการสังกัด รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.