ฝึกทบทวนระเบียบวินัยทหาร แก่ข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. หลังเคารพธงชาติ

         รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดให้มีการฝึกทบทวนระเบียบวินัยทหาร แก่ข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. หลังเคารพธงชาติ ระหว่าง ๒-๓ พ.ย.๖๓ ณ โถงหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.