ฝึกวิชาทหารแก่ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ ครั้งที่ ๑

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการฝึกวิชาทหารแก่ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวนความรู้และการปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบฝึก ณ ลานจอดรถ รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อ ๒ พ.ย.๖๓