กิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

         นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากร รร.นอส.ยศ.ทอ. และ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๗๖ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.