วันคล้ายวันสถาปนา รร.นอส.ยศ.ทอ. ปีที่ ๔๑ (๑๗ ต.ค.๖๓)

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอส.ยศ.ทอ. ปีที่ ๔๑ (๑๗ ต.ค.๖๓) ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงทวยเทพ-ทิพย์วิญญาณบุพการี พิธีถวายสักการะพระบิดา ทอ. และพิธีสงฆ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ต.ค.๖๓ โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี