พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖

         พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ เมื่อ ๗ ต.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.