มอบรางวัลแก่ นขต.รร.นอส.ยศ.ทอ. ที่มีผลคะแนนกิจกรรม ๕ ส ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๖๓

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. มอบรางวัลแก่ นขต.รร.นอส.ยศ.ทอ. ที่มีผลคะแนนกิจกรรม ๕ ส ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๖๓ ได้แก่ กวผ.รร.นอส.ยศ.ทอ และ กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๓ ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.