รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการทำประวัติผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการทำประวัติผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.