การฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทหารตามนโยบาย ผบ.ทอ. วงรอบเดือน ก.ย.๖๓

         รร.นอส.ยศ.ทอ. ดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทหารตามนโยบาย ผบ.ทอ. วงรอบเดือน ก.ย.๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๐ ก.ย.๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.