ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

         รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดให้มีการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ก.ย.๖๓ โดยมี น.อ.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามฯ และ น.อ.เสฎฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานต้อนรับคณะตรวจติดตามฯ พร้อมรับฟังแถลงผลการตรวจ