ประชุมติดตามความก้าวหน้า พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖

         น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ เมื่อ ๒๔ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมนภาภิวุฒิ รร.นอส.ยศ.ทอ.