สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดในการปรับปรุงหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมนภาภิวุฒิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณาจารย์ รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นผู้ร่วมสัมมนา