งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมรับชมสัญญาณถ่ายทอดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบเคเบิลทีวี และ IPTV ของ ทอ. เมื่อ ๑๔ ส.ค.๖๓ ณ ห้องพักผ่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.