จัดกิจกรรมสวดมนต์ เทจุลินทรีย์บำบัดน้ำ และพัฒนาพื้นที่รอบอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร กิจกรรมสวดมนต์ เทจุลินทรีย์บำบัดน้ำ และพัฒนาพื้นที่รอบอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ 11 ส.ค.63 โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และ น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมกิจกรรม