จิตอาสาพัฒนานที่ รร.นอส.ยศ.ทอ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ รร.นอส.ยศ.ทอ.โดยทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่รอบ รร.นอส.ยศ.ทอ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๘ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม