ตรวจและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ รร.นอส.ยศ.ทอ.

         คณะผู้ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.เข้าตรวจและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ รร.นอส.ยศ.ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ก.ค.๖๓ โดยมี น.อ.ธวัชชัย มากพานิช รอง ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.เป็น หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบ