ประชุม คณก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ.

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการประชุม คณก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ.ประจำปี ๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมนภาภิวุฒิ โดยมี น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกต์ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุม