การอบรมการใช้งาน QR(Quick response)สำหรับข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดการอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม QR(Quick response)สำหรับข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.โดยมี พ.อ.อ.หญิง ณัฐกานต์ ไพรสันฑ์ เป็นวิทยากรบรรยาย