โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน รร.นอส.ยศ.ทอ.

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และกำลังพล รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน (รร.นอส.ยศ.ทอ.) โดยจัดให้มีการทำความสะอาดภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ ก.ค.๖๓