ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด รร.นอส.ฯ

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด รร.นอส.ฯ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 ณ อาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2 สนามกีฬาจันทรุเบกษา และสนามกีฬา สห.ทอ.