กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา

         รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธาน