ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

         กวป.พอ.ให้การสนับสนุน จนท.พร้อมอุปกรณ์มาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ภายในและนอกอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ก.ค.๖๓