อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการอบรม เรื่อง "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน" ในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63, 0900-1200 ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาติวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยาย